THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI VOI BAY, MÁY BAY THỦY LỰC-(MẪU VÍP 2016)

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI VOI BAY, MÁY BAY THỦY LỰC-(MẪU VÍP 2016)
Giá: 1 VNĐ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÁY BAY THỦY LỰC MẪU VIP 2018  - loại 8 máy bay - chở đuợc 32 chỗ

Kích thuớc: tròn 10m5 x cao 5m , diện tích sử dụng 145M2

Gía Liên hệ :   036 901 9999

 

MÁY BAY THỦY LỰC

Gía Liên hệ :   036 901 9999

 

 

VIDEO MÁY BAY THỦY LỰC MẪU VIP 2019  - loại 8 máy bay 

Gía Liên hệ :   036 901 9999

 

TRÒ CHƠI MÁY BAY BEN THỦY LỰC 

Loại 8 máy bay chở được 32 chỗ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÁY BAY THỦY LỰC  - loại 6 máy bay - chở đuợc 24 chỗ

Gía: Liên hệ :   036 901 9999

 

VIDEO MÁY BAY THỦY LỰC- loại 6 máy bay

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY THỦY LỰC VOI BAY - loại 8 con voi - chở đuợc 16 chỗ

Kích thuớc: tròn 10m5 x cao 5m , diện tích sử dụng 145M2

 (Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

Gía Liên hệ :   036 901 9999

                                       

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY THỦY LỰC VOI BAY - loại 8 con voi - chở đuợc 16 chỗ

Kích thuớc: tròn 10m5 x cao 5m , diện tích sử dụng 145M2

 (Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

Gía Liên hệ :   036 901 9999

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÁY BAY ĐẢO           Loại 24 chỗ               KT: 7m x  3m5

Gía: 145.000.000 đ