THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY ĐA NĂNG 2018

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY ĐA NĂNG 2018
Giá: 0 VNĐ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY ĐA NĂNG 2018                    

 (Loại 4 ghế nhún, 4 ly xoay, 4 ngựa nhún)          Kích thước:Tròn 6,5m  x cao 3,2m  

Gía Liên hệ:   036 901 9999

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY ĐA NĂNG                    

 (Loại 4 ghế nhún, 4 ly xoay, 4 ngựa nhún)                Kích thước:Tròn 6,5m  x cao 3,2m  

Gía Liên hệ:   036 901 9999

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY ĐA NĂNG                    

 (Loại 4 ghế nhún, 4 ly xoay, 4 ngựa nhún)                Kích thước:Tròn 6,5m  x cao 3,2m  

Gía Liên hệ:   036 901 9999

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY ĐA NĂNG                      

 (Loại 4 ghế nhún, 4 ly xoay, 4 ngựa nhún)     Kích thước:Tròn 6,5m  x cao 3,2m  

Gía Liên hệ:   036 901 9999


 

VIDEO MÂM XOAY ĐA NĂNG 2018

Gía Liên hệ:   036 901 9999

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI MÂM XOAY ĐA NĂNG      (Loại 8 Ly)            

 Kích thước:Tròn 6,5m  x cao 3,2m         Gía Liên hệ:   036 901 9999